Flexweb/Ouderportaal Flexweb/Ouderportaal
 
 
Vanaf 1 februari 2018 stopt Kern Gastouderbureau met haar activiteiten. De afgelopen jaren zijn wij geconfronteerd met een teruglopend aantal klanten. Daardoor kunnen de noodzakelijke continue investeringen in de gewenste verhoging van de kwaliteit niet langer zonder belangrijke kostenverhogingen voor de klanten gerealiseerd worden. We verwachten dat verdere verhogingen van de kosten voor de vraagouders zal leiden tot mindere vraag bij ouders naar onze diensten. Daarom hebben wij besloten tot het beëindigen van de activiteiten.