Flexweb/Ouderportaal Flexweb/Ouderportaal
 
 
05 mei 2017
april 2017

Gisteravond hadden we overleg met de leden van de oudercommissie. Dit keer in een nieuwe bezetting. In plaats van onze voormalige directeur Lenie Kort- Loendersloot is nu Susan Canter (regiomanager) aanwezig. Als leden van de oudercommissie zijn Annelien Roos en Marlijn Frankhuijzen van de partij. Ik hoor u al denken … Wat doet de oudercommissie eigenlijk?

Lees meer...

09 februari 2017
februari 2017

Februari. Ook wel sprokkelmaand. Daar zijn verschillende verklaringen voor. Sprokkelen lijkt afgeleid te zijn van sporkelen wat springen betekent. Het aantal dagen in februari verspringt immers eens in de 4 jaar. Als we teruggaan in de oudheid, naar de Romeinen, werd in februari een reinigings-en vruchtbaarheidsfeest gevierd.

Lees meer...

15 december 2016
november/december 2016

Normen en waarden, er zijn er zo veel. En iedereen vindt ze belangrijk. Maar welke? En zijn
het mijn normen en waarden die belangrijk zijn? Of die van jou? En wat als ze niet overeenkomen? Welke gelden er dan? Hoe gaan we daar mee om? En dan zijn er ook nog verwachtingen. Die van jezelf, die van anderen. Eisen en richtlijnen, wettelijke kaders. Er moet zo veel!

Lees meer...

24 oktober 2016
oktober 2016

Mij is gevraagd om een blog te schrijven, maar steeds als ik daar aan wil beginnen is er ander dringender werk. Er moet met spoed een gastouder gevonden worden voor een opvangkind, een wijziging voor het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) moet door worden gegeven aan de gemeente zodat we geen boete riskeren, het evaluatieverslag van gisteren moet nog uitgewerkt worden en aan gast- en vraagouder ter goedkeuring worden gemaild. En dan al die documenten die mij zwijgend aanstaren. Alsof ze willen zeggen ‘je kan het archiveren niet eeuwig voor je uit schuiven’.

Lees meer...

30 september 2016
september 2016

Half september kreeg ik een mailtje van de inspecteur GGD Rotterdam-Rijnmond. Ze wilde graag een afspraak maken voor de jaarlijks GGD-inspectie op het kantoor in Berkel en Rodenrijs. Na wat heen en weer gemaild te hebben, is dinsdag 27 september 10.00 uur in de agenda gezet. Na het versturen van de gevraagde documenten voor het inspectiebezoek, zijn wij er klaar voor, dus laat haar maar komen!

Lees meer...